Bartosz Ponichtera

psycholog / diagnosta

dorosłych, dzieci i młodzieży

Oferuję wsparcie psychologiczne, terapię psychologiczną w nurcie integracyjnym, a także przeprowadzanie diagnostyki psychologicznej osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.

O mnie

Yellow Bag Vector

doświadczenie

Aktualnie pracuję jako terapeuta grupowy, terapeuta zajęciowy oraz diagnosta w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica w Konstancinie-Jeziornej. Centrum zajmuje się stacjonarnym, całodobowym leczeniem pacjentów (młodzież i pełnoletni) z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Należę do interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, gdzie także korzystam z superwizji zespołu klinicznego.


Przeprowadzam diagnostykę psychologiczną w kierunku spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Zajmuję się również diagnozą inteligencji, osobowości i temperamentu. Mam doświadczenie z przeprowadzania następujących testów: ADOS-2, SB5, MMPI-2, SCID-5, ADI-R, DIVA-5, Conners 3, CDI-2, KPD, FCZ-KT(R), NEO-FFI, EPQ-R(S), CISS, STAI, BHI-12.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty PTP.


Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


Yellow Bulb Vector

wykształcenie

Ukończyłem studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie o specjalizacji: Kształtowanie i modyfikowanie zachowania.


Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie. Szkoła ukierunkowana jest na naukę psychoterapii zintegrowanej z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą.


Posiadam certyfikaty uprawniające do przeprowadzania bardziej zaawansowanych testów psychologicznych. Certyfikat ADOS-2 do diagnozy autyzmu, wydany przez Spectrum ASC-MED oraz certyfikat Stanford-Binet 5 do diagnozy intelektu oraz funkcji poznawczych, wydany przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Ukończyłem kurs trenerski w Collegium Bobolanum w Warszawie, którego celem było kształcenie umiejętności związanych z pracą w grupie, komunikacją oraz prowadzeniem warsztatów.


Ukończyłem studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie o specjalizacji: Filozofia klasyczna i współczesna oraz edukacja etyczna.


Usługi

Positive Thinking

Konsultacje psychologiczne

Oferuję wsparcie psychologiczne osobom dorosłym oraz młodzieży od 16 r.ż.

Therapy

Terapia indywidualna

Oferuję terapię w nurcie integracyjnym osobom dorosłym.

Mental Health Icon

Diagnoza psychologiczna

Oferuję diagnozę psychologiczną dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Konsultacje psychologiczne

Positive Thinking

Jeśli zmagasz się z kryzysem emocjonalnym lub przechodzisz przez trudne sytuacje życiowe udzielę Ci profesjonalnej pomocy w przeżyciu i zrozumieniu tych doświadczeń. Podczas spotkań staram się zapewniać atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, abyś mógł/a poczuć się wysłuchany/a i przyjęty/a.

Psychologist listening to patient

Terapia indywidualna

Therapy
Psychotherapy

Korzystam z szerokiego wachlarza technik, które dopasuję do Twojej osobowości oraz wspólnie wyznaczonych przez nas celów terapeutycznych. W sposób szczególny sięgam do nurtów: psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralnego.

Terapia psychodynamiczna

Dzięki temu podejściu:

 • zgłębimy korzenie Twoich obecnych trudności.
 • w relacji terapeutycznej uświadomisz sobie mechanizmy, które utrudniają Ci budowanie satysfakcjonujących relacji.
 • Dzięki refleksji nad swoją historią, zyskasz zrozumienie, które pomoże Ci w procesie tworzenia nowej perspektywy na swoje życie.
 • będziemy zwracali uwagę na to, co się dzieje i powtarza w Twoich relacjach z innymi osobami.
 • ważna jest relacja terapeutyczna


dla kogo?

Pracę w tym nurcie polecam osobom, które zmagają się z trudnościami interpersonalnymi, osobowościowymi, depresją oraz tym, którzy chcą zrozumieć korzenie swoich problemów.


Terapia w nurcie psychodynamicznym jest z natury długoterminowa. Jako terapeuta będę niedyrektywny, czyli będę aktywnie podążał za treściami, którymi Ty będziesz chciał/a się zająć.


Jeśli jesteś gotowy/a na podróż w głąb siebie to zapraszam.


Terapia poznawczo-behawioralna

Dzięki temu podejściu:

 • podejmiemy bezpośrednią pracę nad zmianą konkretnych zachowań, negatywnych przekonań o sobie oraz zbudujemy strategię do konfrontowania się z sytuacjami lękowymi poza gabinetem.
 • stosuję m.in. Funkcjonalną Analizę Zachowania - jest to technika pracy nad modyfikowaniem nieadaptacyjnych zachowań i zastępowaniem ich adaptacyjnymi.
 • wyznaczamy konkretne, mierzalne cele,
 • ważna jest psychoedukacja


dla kogo?

Pracę w tym nurcie polecam osobom, które chcą zająć się konkretnym aspektem swojego zdrowia psychicznego (np. fobią społeczną).


Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym jest zazwyczaj krótkoterminowa. Będę zachęcał Cię do: refleksji nad swoimi myślami, opracowywania strategii i podejmowania konkretnych działań.


Jeśli jesteś gotowy/a na wdrażanie zmian to zapraszam.


Jak zaczniemy pracę?

1St

3 konsultacje

Przed rozpoczęciem właściwej terapii umówimy się na 3 konsultacje, w trakcie których:

 • poznam Twoją historię życia i trudności nad którymi chciał(a)byś pracować,
 • oceniam czy jestem w stanie Ci realnie pomóc, a jeśli tak, to przy użyciu jakich metod,
 • Ty badasz czy dobrze się ze mną czujesz i w związku z tym czy chcesz kontynuować spotkania.


Circled 2 C

Kontrakt terapeutyczny

Zazwyczaj po 3. spotkaniu zawieramy kontrakt terapeutyczny, czyli:

 • wyznaczamy cele terapii,
 • formę terapii,
 • częstotliwość spotkań,
 • omawiamy zasady formalne np. związane z odwoływaniem sesji.
Circled 3

Superwizja

Jako osoba w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego będę omawiał nasze spotkania z doświadczonym psychoterapeutą-superwizorem, w sposób szanujący Twoją anonimowość. W trakcie superwizji rozmawiam z superwizorem o tym co dzieje się między nami i będę otrzymywał od niego sugestie do dalszej pracy.

Diagnoza psychologiczna

Mental Health Icon

Cele diagnozy psychologicznej:

 • podobnie jak w medycynie, na podstawie rzetelnej diagnozy można dobrać odpowiednie działania terapeutyczne.
 • może przynieść ulgę, ponieważ daje zrozumienie i wyjaśnienie trudności, z którymi się borykałeś/aś i nie rozumiałeś/aś dlaczego akurat Ty tak masz.
 • mając świadomość swoich mocnych stron, możesz je wykorzystać w życiu prywatnym i zawodowym,
 • świadomość słabszych daje Ci wiedzę nad czym możesz popracować.
Comfortable armchair in therapist's office

Jak przebiega diagnoza?

1St

Konsultacja

Wstępna konsultacja, która poświęcona jest zebraniu wywiadu psychologicznego oraz informacji o zaistniałych trudnościach i celach diagnozy. Spotkanie trwa do 90 min.

Circled 2 C

Badanie

Umawiamy się na przeprowadzenie odpowiednio dobranego testu.

Circled 3

Omówienie wyników

Na ostatnim spotkaniu otrzymasz pisemną opinię psychologiczną z wynikami i zaleceniami, które wspólnie omówimy. Spotkanie trwa 50 minut.

Spektrum

autyzmu

Badanie

inteligencji

Badanie temperamentu

i osobowości

Zaburzenia

osobowości

Zaburzenia depresyjne

i lękowe

Ważne informacje:

 • Za wyjątkiem testów ADOS-2, SB5, SCID-5, d2-R wszystkie inne usługi i testy mogą być świadczone zdalnie.
 • Testy diagnostyczne online wykonuję za pomocą platformy Epsilon, która działa tylko w systemie operacyjnym Windows. W przypadku braku posiadania takiego systemu, test musi zostać przeprowadzony stacjonarnie.
 • Spotkania online odbywają się przez platformę Google Meet.
 • Diagnozę formalną, która może pomóc w uzyskaniu różnorodnych świadczeń, może wystawić tylko lekarz psychiatra. W celu przyspieszenia diagnozy można lekarzowi psychiatrze okazać opinię psychologiczną wykonaną na podstawie testów psychologicznych.

Cennik

Konsultacja psychologiczna: 180zł/50min

Terapia psychologiczna indywidualna: 180zł/50min

Wywiad poprzedzający diagnostykę psychologiczną: 180zł/90min

Pisemna opinia psychologiczna wraz z omówieniem zaleceń: 180zł/50min

Diagnoza inteligencji: SB5: 400zł

Diagnoza autyzmu: ADOS-2: 650zł

Diagnoza autyzmu: ADI-R: 350zł

Diagnoza ADHD: Diva 5: 250zł

Diagnoza ADHD: Diva 5 Young: 250zł

Diagnoza ADHD: Conners 3: 250zł

Diagnoza koncentracji i uwagi: d2-R: 100zł

Diagnoza osobowości: MMPI-2: 500zł

Diagnoza zaburzeń osobowości: SCID-5: 400zł

Diagnoza depresji: CDI-2: 250zł

Diagnoza depresji: KPD: 150zł

Diagnoza temperamentu: FCZ-KT(R): 150zł

Diagnoza osobowości: NEO-FFI: 150zł

Diagnoza temperamentu: EPQ-R(S): 100zł

Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem: CISS: 100zł

Diagnoza lęku cechy i stanu: STAI: 100zł

Diagnoza nadziei podstawowej: BHI-12: 100zł

Pakiet autyzm: 1100zł

Pakiet ADHD dorośli: 850zł

Pakiet ADHD dzieci i młodzież: 650zł

Pakiet: SCID-5 + KPD + CISS + STAI: 800zł

Pakiet: SCID-5 + MMPI-2: 800zł

Pakiet: SB5 + FCZ-KT(R) + NEO-FFI + EPQ-R(S): 800zł

(Cena pakietów zawiera konsultację + badanie + omówienie wyników)


Spektrum autyzmu

Mental Health Icon

Do diagnozy autyzmu stosuję dwa komplementarne badania:


ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition):

 • To aktualnie najlepszy na świecie test do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).
 • Jest to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, umożliwiający zebranie informacji na temat komunikacji, wzajemności interakcji społecznych i ograniczonych lub powtarzanych zachowań.
 • Test składa się z 5 modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem (minimalny wiek to 12 miesięcy) i poziomem rozwoju ekspresji językowej.
 • Badanie jest rejestrowane w wersji audio-video w celu weryfikacji przez diagnostę wstępnej oceny.
Clock icon vector, Time symbol

ok. 1 h

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

1 rok +

Online Meeting Line Icon

tylko stacjonarnie

ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised):

 • To w wysokim stopniu wystandaryzowane i wszechstronne narzędzie przeznaczone do oceny diagnostycznej dzieci, adolescentów i dorosłych z podejrzeniem ASD.
 • Wywiad składa się z 93 pytań odnoszących się do trzech dziedzin funkcjonowania tj.: języka i komunikacji; wzajemności interakcji społecznych; oraz ograniczonych, powtarzalnych i stereotypowych wzorców zachowań oraz zainteresowań.
 • Wywiad jest przeprowadzany zazwyczaj z rodzicami (osobami, które posiadają informacje o wczesnym rozwoju badanego).
Clock icon vector, Time symbol

2-3,5 h

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

1 rok +

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

ADOS-2 służy ocenie zachowania występującego „tu i teraz”. Natomiast jednym z głównych celów wywiadu ADI-R jest poszukanie cech autystycznych we wczesnym dzieciństwie, co jest ważne dla diagnozy różnicowej.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

z deficytem uwagi (ADHD)

Mental Health Icon

Do diagnozy pełnoletnich:

DIVA 5 (Diagnostisch Interview Voor ADHD).

 • To ustrukturalizowany wywiad dostosowany do kryteriów diagnostycznych zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zwartych w DSM-5 (klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Clock icon vector, Time symbol

2 h

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

18+

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

d2-R (Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji).

 • To test służący sprawdzeniu uwagi, koncentracji, zdolności do pracy pod presją, szybkości i dokładności pracy. W diagnozie ADHD wyniki interpretowane są pod kątem deficytów uwagi.
Clock icon vector, Time symbol

15min

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

20+

Online Meeting Line Icon

tylko stacjonarnie

Diagnoza ADHD dorośli: DIVA-5 + MMPI-2 + d2-R. Jeśli osoba pełnoletnia podchodzi do badania w kierunku ADHD, to prawdopodobnie w toku dojrzewania wytworzyła pewne zachowania adaptacyjne, aby funkcjonować w neurotypowym świecie, przez co niektóre cechy typowe dla ADHD mogą nie być już widoczne, ale dalej w zakamuflowany sposób wpływają na jakość życia osoby, która prawdziwie ma ADHD. Test MMPI-2 jest wsparciem do wywiadu DIVA 5, aby sprawdzić, czy całościowy obraz kliniczny osoby z ADHD odzwierciedla się także w cechach osobowości badanych przez MMPI-2. Natomiast test d2-R może wykazać czy występują u osoby badanej trudności z uwagą i koncentracją, co jest charakterystyczne dla osób z ADHD.


Badanie MMPI-2 patrz w zakładce: Zaburzenia osobowości

Do diagnozy niepełnoletnich stosuję te 2 komplementarne badania:

DIVA 5 Young (Diagnostisch Interview Voor ADHD Young).

 • To ustrukturalizowany wywiad dostosowany do kryteriów diagnostycznych zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zawartych w DSM-5 (klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Clock icon vector, Time symbol

ok. 2 h

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

6-18 lat

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

Conners 3 (Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących).

 • Diagnoza tym testem obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.
 • Oddzielne kwestionariusze wypełnia osoba badana, rodzic oraz nauczyciel.
 • Kwestionariusze zawierają skale treściowe (Nieuwaga, Nadaktywność/Impulsywność, Problemy z nauką, Funkcje wykonawcze, Nieposłuszeństwo/Agresja, Relacje z rówieśnikami, Relacje z rodziną) oraz skale objawowe DSM (ADHD – deficyt uwagi, ADHD – nadaktywność/impulsywność, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze).
 • Specyficzny sposób przeliczania wyników pozwala na określenie prawdopodobieństwa (w procentach) występowania ADHD.
 • Test posiada także skale przesiewowe w kierunku zaburzeń depresyjno-lękowych.
 • Badanie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia.
 • Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 20 minut.
 • Kwestionariusze mogą być wypełnione zdalnie.
Clock icon vector, Time symbol

ok. 20 min

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

6-18 lat

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

Oba testy służą tej samej diagnozie. Dzięki wywiadowi DIVA-5 Young diagnosta ma więcej informacji o zachowaniach osoby badanej, niż zostanie to opisane przez badanego w kwestionariuszu. Ponadto dzięki kwestionariuszom diagnosta ma dodatkowe informacje także z perspektywy rodzica oraz nauczyciela, co daje więcej bardziej zobiektywizowanych informacji o tym jak osoba badana funkcjonuje w domu oraz w szkole.

Badanie inteligencji

Mental Health Icon

Skala inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

 • To powszechnie stosowany na świecie specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych.
 • Test jest odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Pełna skala IQ składa się z 10 podskal.
 • Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.
 • Bada zarówno wymiar werbalny jak i niewerbalny w 5 kategoriach: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne i pamięć robocza.
 • Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.
 • Czas badania jest zależny od wieku i zdolności badanego. Pełna skala u osoby dorosłej wysoko funkcjonującej zajmuje zazwyczaj ok. 1,5h.
Clock icon vector, Time symbol

ok. 1,5h

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

2-69 lat

Online Meeting Line Icon

tylko stacjonarnie

Badanie temperamentu

i osobowości

Mental Health Icon

FCZ-KT (R) – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu Wersja zrewidowana.

 • Test ten jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiących część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu.
 • Pozycje kwestionariusza tworzą 7 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczną, Wytrzymałość, Reaktywność emocjonalną, Aktywność i Rytmiczność.
 • Na podstawie tych skal można określić starożytne typu temperamentu (melancholik, flegmatyk, sangwinik, choleryk).
 • Wyniki powalają na opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego.
Clock icon vector, Time symbol

ok. 20 min

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

15+

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

EPQ-R(S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w wersji skróconej.

 • Test pozwala na zmierzenie 4 skal: psychotyzmu, ekstrawersji, neurotyzmu i kłamstwa (skala kontrolna).
 • Na podstawie wyników w skalach neurotyzmu oraz ekstrawersji można określić starożytne typy temperamentu (melancholik, flegmatyk, sangwinik, choleryk).
 • Wyniki powalają na opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego.
 • (Skala psychotyzmu została uznana za nierzetelną w badaniach naukowych, dlatego nie interpretuję tych wyników.)
Clock icon vector, Time symbol

ok. 10 min

Age icon. Age limit sign. Age symbol. reliability logo.

16+

Online Meeting Line Icon

można zdalnie

NEO-FFI – Inwentarz Osobowości (NEO – Five Factor Inventory).

 • To narzędzie diagnozujące cechy osobowości uwzględnione w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model „Wielkiej Piątki”.
 • Pozycje kwestionariusza tworzą 5 skal, które mierzą: Neurotyczność, Ekstrawersję, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość i Sumienność.
 • Wyniki pozwalają na opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego.
Clock icon vector, Time symbol

ok. 15 min